Bestuur

Het bestuur van de Valkenburgse Wielerclub bestaat uit de volgende personen:

  • Pierre Raeven, voorzitter
  • Mechiel Brouns, penningmeester
  • Mark Kleijnen, secretaris
  • Michel Meex, bestuurslid relaties / communicatie 
  • Jan Drummen, bestuurslid sociale zaken / routes

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van onze vereniging en zorgt voor een goed algeheel verloop van de verschillende activiteiten van onze vereniging.

Penningmeester

De penningmeester verzorgt alle financiële zaken van de vereniging.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie van de verenging en richting de NTFU. Voor eventuele adreswijzigingen, aan- en afmeldingen van lidmaatschappen kan met hem contact worden opgenomen. Tevens verzorgt hij de administratie met collega wielerverenigingen en externe partijen, zoals de gemeente.

Bestuurslid relaties / communicatie

Het bestuurslid relaties / communicatie verzorgt de interne communicatie vanuit het bestuur naar de leden, als ook het beheer van de website en sociale media. Tevens is hij de algemeen coordinator voor de jaarlijkse Bokkebaggertocht.

Bestuurslid soclale zaken / routes

Het bestuurslid sociale zaken / routes verzorgt het jaarlijkse rittenschema van de vereniging en coördineert de wegkapiteins van onze vereniging. Daarnaast coördineert hij de jaarlijkse driedaagse van de vereniging.